Kezdőlap

„ Negyedszázadnyi megújulás ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Lehel Vezér Gimnázium

Kezdetét vette a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásásban lévő Lehel Vezér Gimnázium fejlesztése

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, felújítása.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00342 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 142.609.438 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A tervezett munkálatok 2018. október 31-ig befejeződnek. A nyertes kivitelező Gyökös-Elektro Kft, amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja az, hogy a korszerű nevelési, oktatási eszköz- és feltételrendszer elérhető közelségbe kerüljön a családok, a szülők, a tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében az iskola két szárnyának energetikai korszerűsítése, amely jelen intézménynél a villamoshálózat felújítását foglalja magában. A felújítást követően a termek helyreállítása, festése, az oktatási termek és a folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása is megtörténik. Lehetővé válik különféle modern, mai igényt kiszolgáló laboreszközök és tantermi bútorok beszerzése a pályázat keretében.